Activitats i difusió

– Xerrada convocatòria OUTGOING 2018/19 (September, 2017)
– Workshop Catalunya Ciutat Olot
– Workshop Catalunya Ciutat Vic (March, 2018)
– Pau Gargallo, from abroad (March, 2018)